Start
Pin It

Laboratoria przyszłości

Szanowni Państwo,LP logo

Zachęcamy do składania ofert, zgodnie z załączonym katalogiem, na zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości.

 1. Termin realizacji( wykonania)  do 30.12.2021r.
 2. Okres gwarancji: 5 lat
 3. Warunki płatności: przelewem na wskazane konto i datę płatności wskazane na fakturze: 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena 100%.
 5. Ofertę winna spełniać wymagania o których mowa wart.3 ust2 uchwały 129 Rada Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „ Laboratoria Przyszłości”. (Szczegółowy katalog wyposażenia określający minimalne wymagania wyposażenia dostępny jest na stronie  Katalog wyposażenia - Laboratoria Przyszłości - Portal Gov.pl (www.gov.pl).
 6. Opis sposobu obliczenia ceny składanej ofercie;
 • Łączna wartość określoną zgodne z wykazem ( specyfikacja w załączniku nr 1);
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług Vat.;
 • Koszty transportu i dostawy;
 • Wszelkie ( łącznie) upusty, inne promocje.
 • Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim.

Złożyć w terminie do 21.12.2021r. do godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Lesiowie, Lesiów 47, 26-631 Jastrzębia.

Na kopercie należy umieścić adres i nazwę wykonawcy oraz numer telefonu.

Dyrektor szkoły po przeanalizowaniu ceny powiadomi potencjalnych wykonawców.

Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe zasady

Zapytanie ofertowe załącznik nr 1

Pin It

logbrd
logbrd

Kalendarz wydarzeń szkolnych

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
owoceiwarzywa
mleko z k logo

Licznik

Odwiedziło nas...