Samorząd Uczniowski 2023/2024

Czekamy na wybory

 

Samorząd Uczniowski 2022/2023

Przewodniczący: Hubert Jarosiński klasa VIII

Z-ca przewodniczącego: Gierasiński Oskar

Skarbnik: Dabrowski Rafał

Opiekun: mgr Karol Piwnicki