Samorząd Uczniowski 2020/2021

Przewodniczący: Konrad Kurzyński kl. VII

Z-ca przewodniczącego: Jakub Brudnias

Skarbnik: Paweł Tkaczyk

Członek SU: Dominik Pikiewicz

Opiekun: mgr Karol Piwnicki